Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Grundtvig Contact Seminar and ESBN Conference - TEACHING OF BASIC SKILLS
Id projektuPV-GRU-2011-003
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období10/2011 - 10/2011
PoskytovatelGruntvig
Stavukončený
AnotaceCílem kontaktního semináře je napomoci vytvoření partnerství v oblasti vzdělávání a multilaterálních projektů týkajících se vytváření ICT kurzů pro učitele a lektory zaměřených na získání základních dovedností u dospělých v dané oblasti. Chtěla bych se podílet na projektu, jež bude zaměřen na hledání nových metod pro výuku i samostudium s ohledem na získávání základních dovedností v oblasti ICT u dospělých. Naše instituce se kromě výuky studentů podílí i na přípravě a realizaci dalšího vzdělávání občanů v rámci Centra celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, jež organizuje kurzy a semináře pro studenty, učitele i širokou veřejnost. Právě zde vidím největší uplatnění budoucího projektu.