Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů
Id projektuCRP/11/E025
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období7/2011 - 6/2014
PoskytovatelProjekt EUROCORES GA ČR
Stavukončený
AnotaceKlastry jsou považovány za významné aktéry regionálního rozvoje (Porter 1998). Výrazná pozornost, která je v současných výzkumech klastrů věnována jejich fungování však kontrastuje s takřka úplným opominutím problematiky vývoje klastrů v čase, tj. jak se vlastně klastry stávají klastry, jak a proč uadají, a jak expandují do nových sfér (Lorenzen 2005). Z těchto důvodů bude tento interdisciplinární projekt zaměřen na analýzů tří klíčových dimenzí, jejichž význam se v jednotlivých fázích vývoje klastru výrazně mění a tím ovlivňují přechod z jedné faze klastru do další. První dimenzí výzkumu je vliv jednotlivých aktérů na životní cyklus klastru (jednotlivci, firmy, veřejné organizace apod.) a jejich role v generování nových myšlenek a různorodosti. Druhou dimenzí je výzkum sítí. Relativně pevné sítě jsou příznačné např. pro upadající klastry, zatímco klastry, které nově vznikají se mohou vyznačovat sítěmi s nízkou stabilitou (Ter Wal and Boschma 2009, Grabher 1993). Konečně třetí dimenzí je analýza institucionálního kontextu, ve kterém klastr působí, tj. kulturní kontext, vzorce chování aktérů, ale i např. systém podpory za strany veřejného sektoru.