Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur
Id projektuCZ.1.07/2.3.00/30.0019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období4/2012 - 3/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt MODEXBIO je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výzkumu a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy týmů žadatele (Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.) a partnerů (Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě) v oblasti strukturní, molekulární a buněčné biologie se zaměřením na význam interakcí nukleových kyselin a proteinů pro funkce buněk a buněčných struktur a vývoje nových bioanalytických přístupů pro studium těchto interakcí, s cílem zkvalitnit personální zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech a aplikačních oblastech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření nových pracovních pozic pro postdoktorandy, soustavným zvyšováním kvalifikace vědeckých a realizačních týmů, pořádáním přednáškových a praktických kurzů, workshopu, pravidelných seminářů pro cílové skupiny akademických avědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich odbornosti pro moderní mezioborovou výuku a vědecké výchovu.