Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
BioNetwork
Id projektuCZ.1.07/2.4.00/31.0025
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2012 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt je předkládán v úzké spolupráci tří vysokých škol a v partnerství s veřejnou výzkumnou institucí a spin-off firmou. Projekt je zaměřen na studenty a začínající pracovníky VŠ působící v oblasti biologie rostlin a jejich biotechnologických aplikací. Cílem projektu je podpora spolupráce a výměna informací mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, užší propojení výzkumu a výuky, podpora mobility studentů a pracovníků mezi VŠ, výzkumnými institucemi a firmami a v neposlední řadě internacionalizace výzkumu a doktorských studijních programů.