Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přístrojové vybavení pro nově zbudovanou laboratoř pro výuku mikrobiologických předmětů
Id projektuFRVŠ_INV
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace obsahu výuky v nově zbudované laboratoři pro praktickou výuku mikrobiologických předmětů v bakalářských a magisterských studijních programech. Realizace tohoto projektu umožní studentům seznámit se s novými, moderními metodami používanými v předních mikrobiologických laboratořích. Zároveň si studenti osvojí potřebné znalosti a dovednosti, které zcela nesporně přispějí k jejich profesnímu rozvoji a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Vytyčeného cíle bude dosaženo nákupem přístrojů Bioscreen, identifikačního systému Biolog a optického mikroskopu, jejichž využívání v praktických cvičeních výrazně zefektivní a zkvalitní výuku mikrobiologie.