Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace a zkvalitnění laboratorních cvičení z fyziologie živočichů a člověka
Id projektuFRVŠ_NIV
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je zkvalitnění výuky Cvičení z fyziologie živočichů a člověka. V současné době je část fyziologických dějů prezentována pomocí zastaralých technik a přístrojů, které jsou ve funkčně neuspokojivém stavu nebo nevyhovující z didaktického hlediska. V rámci realizace projektu bude laboratoř fyziologie živočichů KBE doplněna moderním přístrojovým vybavením umožňujícím řešení vybraných úkolů v rámci praktických cvičení. Kromě obnovy zastaralých přístrojů budou také pořízeny sestavy fy Vernier umožňující studentům samostatně naměřit a analyzovat data ilustrující základní fyziologické funkce (spirometrie, EKG, atd.).