Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/29.0006
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období2/2012 - 1/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na aktivní podporu terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím inovace studijních oborů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Inovace jednotlivých součásti studijních oborů tkví především ve vytváření inkluzivního prostředí, a to prostřednictvím adaptace vybraných předmětů, adaptace didaktických a metodických materiálů a adaptace výuky ve vztahu k jednotlivým typům postižení. Do projektu je rovněž zahrnuta podpora pedagogických kompetencí akademických pracovníku školy a vzdělávání neakademických pracovníků školy. Projekt počítá s architektonickou bezbariérovou rekonstrukcí vybraných budov OU. Nedílnou součástí je rovněž aktivní profesní podpora současných studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, a to formou stáží u budoucích potencionálních zaměstnavatelů