Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace výuky matematicky orientovaných předmětů vybavením učebny o přenosná PC
Id projektuFRVŠ1200/2012/A/b
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vybavit seminární učebnu Katedry matematiky s didaktikou přenosnými počítači, které budou sloužitjako nástroj vedoucí ke zkvalitnění výuky matematicky orientovaných předmětů. Počítače budou využívány při výuce studentů učitelských oborů resp. oborů se zaměřením na vzdělávání, a to s důrazem na odborné předměty (matematická analýza, algebra, pravděpodobnost, statistika apod.), předměty orientovaných na didaktiku a teorii vyučování matematice prostřednictvím výukového softwaru určeného pro ZŠ a SŠ a v neposlední řadě budou počítače využívány také při výuce předmětů zaměřených na metodologii pedagogického výzkumu studentů neučitelských oborů. V důsledku stále rychlejšího rozvoje v oblasti počítačových programů a zvyšujících se nároků na kvalitu výuky, jež jsou akcentovány zvláště v současné době, je potřeba disponovat softwarovým vybavením, které by dokázalo současným požadavkům a nárokům vyhovět a pokrýt tak rozsah vyučovaných předmětů. Vzhledem k nedostatečným prostorovým kapacitám a k vysoké poptávce po výuce učebnách vybavených počítači není možné uspokojit zájem studentů vést výuku předmětů v PC učebně a reagovat tak na moderní trendy výuky. Nabízí se tak řešit tento problém vybavením seminární učebny přenosnými počítači (notebooky) tak, aby bylo možné flexibilně využít jejího vybavení podle potřeb studentů a vyučujícího. Učebna tak bude sloužit jako klasická seminární místnost i jako PC učebna. Uvedené řešení skýtá nezanedbatelnou výhodu. V případech, kdy by se ve výuce používaly počítače jen z části, by se eliminovala situace, kdy je nutné v rozvrhu blokovat paralelně dvě učebny – seminární a PC učebnu, z nichž by vždy jedna zůstala v daném čase nevyužita. V případě vybavení seminární místnosti přenosnými počítači by tato učebna byla využita beze zbytku po celou dobu semestru a nebylo by nutné blokovat druhou PC učebnu, která by tak byla k dispozici pro potřeby jiných kateder. Takto vybavenou učebnu bude možné využít mnoha způsoby.