Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teorie čísel a její aplikace
Id projektu7AMB12SK128
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Období1/2012 - 12/2013
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpora procesu získávání nových vědeckých poznatků v oblasti teorie čísel s cílem jejich publikace v časopisech a jejich prezentace na mezinárodních konferencích. Do práce na projektu budou zapojeni i doktorandi, a výsledky budou využity ve výuce posluchačů vysokých škol. Vědná oblast, do které spadá předkládaný projekt je matematika, přesněji teorie čísel. Předmětem výzkumu budou distribuční vlastnosti číselných posloupností. Tyto vlastnosti mají kromě teoretického významu i praktické využití, protože jsou spojeny s vyhodnocováním vlastností generátorů pseudonáhodných čísel. Důležitost takovéhoto výzkumu vzrostla zejména s rozvojem komunikačních technologií, kde mnohé z nejpoužívanějších kryptografických protokolů (např. v bankovnictví, vyhodnocení bezpečnosti informačních struktur, atd.) jsou založeny právě na distribučních vlastnostech generovaných číselných posloupností. Dalším využitím jsou aplikace quasi Monte Carlo metody v numerických výpočtech.