Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Id projektuFRVŠ 1408/2012/F5d
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceV projektu bude řešena inovace předmětu Dějiny španělské literatury 2 s cílem vytvořit novou e-learningovou oporu multimediálního charakteru, která bude přístupná na webových stránkách Ostravské univerzity. Výukovou oporu budou využívat studenti studijního programu Filologie v oboru Španělština ve sféře podnikání, a to v kombinované i prezenční formě studia. Bude také nabízena studentům jiných filologických a učitelských oborů a široké veřejnosti jednak prostřednictvím veřejného přístupu na internetových stránkách katedry romanistiky FF OU, jednak prostřednictvím systému Moodle jako on-line kurz. Vznikne studijní materiál, který bude obsahovat nejen textovou část, ale také audio a video soubory, se kterými bude student samostatně pracovat a rozvíjet svou komunikativní kompetenci ve španělském jazyce ve všech čtyřech základních dovednostech (mluvení, psaní, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním) na úrovni C1-C2 ? zkušený uživatel podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zároveň bude prohlubovat své znalosti z dějin španělské literatury a reálií. Studijní předmět Dějiny španělské literatury má dvě části, přičemž první, stejnojmenný kurz je již e-learningovou formou vyučován.