Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu
Id projektuGP505/12/0545
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2012 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na několik vzájemně propojených témat týkajících se diverzity populací raků v evropských vodách, a to na různých prostorových i taxonomických škálách: 1) analýzu vnitro- i mezipopulační genetické diverzity severoamerických invazních druhů raků, jež mohou sloužit jako modelové druhy pro studium dopadů populačních propadů, kolonizační historie a variability v reprodukčních strategiích; 2) experimenty prohlubující znalosti o rozmnožování raka pruhovaného, jediného známého raka se schopností fakultativní partenogeneze, a studium reprodukční strategie dalších invazních druhů čeledi Cambaridae; 3) analýzu genetické variability středoevropských populací původních raků kamenáče a říčního a identifikace ochranářsky cenných populací; 4) systematickou revizi druhového komplexu raka bahenního s použitím molekulárních i morfologických přístupů a vyhodnocení jeho předpokládané hybridizace s rakem říčním; 5) využití nových přístupů pro analýzu morfologických znaků raků relevantních pro systematické studie, a to pomocí metod zavedených u jiných skupin vyšších korýšů.