Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/28.0245
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci obsahu a formy výuky studentů OU v informatických předmětech akreditovaných studijních programů ve vztahu k uplatnitelnosti absolventů v praxi, v souladu s požadavky trhu práce a znalostní ekonomiky. Projekt řeší diverzifikaci počtu vyučovaných předmětů s cílem zefektivnění výukového procesu informatických předmětů na Ostravské univerzitě. V rámci projektu budou vytvořeny nové a inovované distanční výukové opory, vytvořeny kompletní e-learningové materiály v LMS Moodle, multimediální výukové materiály a realizován nákup specializovaného vybavení učeben informatických předmětů. Součástí projektu bude zavedení systému zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v oblasti informatiky a zdokonalování gramotnosti akademických pracovníků a ostatních pracovníků OU v oblasti ICT s cílem efektivnějšího využití ICT ve výuce. Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty OU, projekt řeší integraci výuky a spolupráci vmezioborových studií.