Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné umění
Id projektuCZ.1.07/ 2.2.00/ 28.0246
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období2/2012 - 1/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci studijních programů Hudební umění a Výtvarné umění Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Cílem je na jejich prostoru posílit kreativitu studentů i kompetence absolventů tak, aby byla zvýšena jejich konkurenceschopnost. Zamýšlíme zlepšit výukové zázemí kvalitou výuky,modernizací a rozšířením jejích metod i forem. Důraz je kladen na posílení talentu a dovedností, komunikaci studentů a pedagogů s odbornou veřejností širším zapojením odborníků do výuky a na rozvoj spolupráce s odbornými pracovišti. Inovace v projektu obsažené přinesou cílovým skupinám nejen nové znalosti, ale rozšíří, prohloubí dovednosti a utvoří, rozvinou a posílí flexibilitu při začleňování do tvůrčího procesu v pracovním prostředí, zohledňují potřeby a trendy uměleckého univerzitního školství v návaznosti na specifika kulturních průmyslů, rovněž jeho aktuální situaci a přináší nové podněty s možností rozšíření studijního záběru směrem k dosud méně frekventovaným oborům studia v ČR.