Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Id projektuRRC/04/2010 DT5
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpora studentů nově se rozvíjejícího doktorského studijního programu Biofyzika Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Finanční prostředky by měly posloužit k motivaci studentů ke studiu a nadstandardní práci v oblasti vědy a výzkumu. Měly by napomoci k udržení studentů v daném studijním programu a zabránit dnes běžně pozorovanému jevu - odchodu vědecké síly jak na jiná pracoviště s lepším zázemím, často mimo Moravskoslezský kraj, tak do soukromého sektoru, kde jsou obvyklé podstatně lepší finanční podmínky. V průběhu trvaní je očekáváno aktivní zapojení zúčastněných osob do výzkumých a jiných odborných aktivit pracoviště.