Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika
Id projektuRRC/04/2010 DT4
Hlavní řešitelprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Období2/2011 - 10/2012
PoskytovatelDěkanát LF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceU pacientů po transplantaci ledvin je největší riziko odmítnutí orgánu jako cizorodé tkáně dané do organismu. K potlačení této reakce se používají tzv. imunosupresivní látky, kde již více než 20 let patří cyklosporin A. Tato látka má řadu vedlejších nežádoucích účinků, mezi nejzávažnější patří vznik hypertenze. Hypertenze je velkým rizikovým faktorem pro přežívání transplantovaného orgánu a výrazně jeho přežití zkracuje. Proto je důležitá správná terapie hypertenze, vhodný výběr kombinačních léků a pravidelné časté monitorování krevního tlaku. Ústavy klinické farmakologie se dlouhodobě zabývají léčbou hypertenze, na tomto poli bylo dosaženo významných úspěchů jak v České republice tak v mezinárodním měřítku. Zároveň se zabýváme tzv. terapeutickým monitorováním hladin léčiv (TDM), kdy stanovujeme nejmodernější současnou technikou hladiny mnoha léčiv v krvi mezi nimi i cyklosporinu A. Vyvinuli jsme i novou metodu stanovení základních metabolitů cyklosporinu A, které by se mohly podílet na vzniku hypertenze u transplantovaných pacientů a navíc jsme vyvinuli i metodu stanovení cyklosporinu A v lymfocytech.