Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Moderní metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur
Id projektusgs23/PřF/2011
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je výzkum, který bude zaměřen na vhodnou kombinací epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Projekt bude svým zaměřením orientován na: - metody formální reprezentace sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu; - na komunikaci automatizovaných agentů při vzájemné kooperaci informačních a znalostních systémů; - na výzkum v oblasti algoritmů a modelů jako jsou například metody adaptace pro rozpoznávání struktur s ohledem na typ nepřesností, jakým jsou zpracovávaná data zatížena (tj. na oblast umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů); - na výzkum metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum.