Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Návrh a vytvoření vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování pro doménově orientovaném modelování
Id projektusgs19/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem grantu bude obecný návrh a postupná implementace vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování. Toto prostředí bude tvořit základní nejspodnější vrstvu. Další vrstvy uložené nad ní, budou již doménově orientované, a to buď na fuzzy modelování,. nebo na modelování podnikových procesů s využitím ontologie REA Vývojové prostředí umožní názornější a efektivnější využití konkrétních modelovacích nástrojů resp. ontologií. Dále bude projekt zaměřen na vyjádření neurčitosti v konkrétních relacích ontologie REA, možnosti využití objektově orientované perspektivy pro implementaci základního informačního systému a projektování informačních systémů za neurčitosti. Získané výsledky budou jednak formou návrhu a konkrétních implementací a dále formou publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.