Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek
Id projektusgs16/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude standardizována metodika HPLC stanovení UV absorbujících látek s ohledem na vytvoření databanky absorpčních spekter (resp. jejich derivací). Využití HPLC systému Agilent 1200 umožní vyzkoušet tzv. ?zelenou chromatografii? tj. možnost separace při vyšších teplotách s ekonomickou výhodou snížení doby jednotlivých analýz. Standardizovaná metodika bude následně využita pro identifikaci UV absorbujících látek z rostlinného materiálu, přičemž bude odzkoušena extrakce pevnou fází (SPE).