Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace teorie čísel
Id projektusgs10/PřF/2011
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTeorie čísel je jednou z klasických disciplin matematiky s mnoha aplikacemi v jiných oblastech matematiky a taky mimo ní. Navrhovatel projektu několik let vede na KMA PřF OU seminář pro doktorské a magisterské studenty zaměřen na teorii diofantických aproximací, která patří k nejdůležitějším částem analytické teorie čísel. Za tu dobu publikoval navrhovatel spolu se svými studenty asi 30 původních vědeckých článků z uvedené problematiky. Cílem podávaného projektu je podpořit další studentský výzkum v problematice diofantických aproximací a některých přilehlých oblastech jako je studium Hausdorffovy dimenze složitých množin reálných čísel a studium velikosti a rozložení množin přirozených a reálných čísel. Výběr studentů byl proveden na základě jejich vědeckých výsledků a bude každým rokem obměňován. Počítá se s diferencovaným přístupem v odměňování. Mezi kontrolovatelné výstupy budou patřit zejména vědecké publikace, aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích, organizace konference pro PhD. studenty, aktivní účast na vědeckém semináři Teorie čísel je jednou z klasických disciplin matematiky s mnoha aplikacemi v jiných oblastech matematiky a taky mimo ní. Navrhovatel projektu několik let vede na KMA PřF OU seminář pro doktorské a magisterské studenty zaměřen na teorii diofantických aproximací, která patří k nejdůležitějším částem analytické teorie čísel. Za tu dobu publikoval navrhovatel spolu se svými studenty asi 30 původních vědeckých článků z uvedené problematiky. Cílem podávaného projektu je podpořit další studentský výzkum v problematice diofantických aproximací a některých přilehlých oblastech jako je studium Hausdorffovy dimenze složitých množin reálných čísel a studium velikosti a rozložení množin přirozených a reálných čísel. Výběr studentů byl proveden na základě jejich vědeckých výsledků a bude každým rokem obměňován. Počítá se s diferencovaným přístupem v odměňování.