Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Úlohy zpracování obrazů metodami soft computing
Id projektusgs7/PřF/2011
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazů a je pokračováním SGS projektu z roku 2010 s názvem ?Možnosti využití F-transformace v řešení úloh zpracování obrazů?. K technice F-transformace navrhujeme přidat tradičně používanou Fourierovu transformaci a využít jejich kombinaci při řešení úloh detekce hran a filtrace šumu. Plánujeme pokračovat ve zkoumání techniky matematické morfologie a její využití v úlohách zpracování obrazů. To vede na segmentaci obrazů podle lingvistických popisů typu ?zleva od?, ?daleko od?, apod. Tuto techniku budeme testovat na obrázcích z medicínských přístrojů. Dalším zaměřením je teorie fuzzy interpolace řídkých dat a její případné použití ve zpracování obrazů. Globálně plánujeme vyvinout jedinou teorii fuzzy interpolace založenou na použití aparátu fuzzy funkcí reprezentovaných fuzzy relacemi.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub