Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu
Id projektuSGS8/FF/2011
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na dva podněty vzešlé z předchozího kolektivní výzkumu (podporovaného grantem GA ČR č. 405/07/0176): úlohu a způsoby realizace interpersonální funkce jazyka v různých typech diskursu a souhru interpersonálních aspektů a žánrové charakteristiky textu. Výzkum posledních let upozornil na přítomnost a význam interpersonálních aspektů i v diskursech, které byly tradičně považovány za čistě objektivní, jako je například akademický diskurs, institucionální diskurs či zpravodajský diskurs seriózního tisku. Míra a způsob vyjádření interpersonální metafunkce jsou ovlivněny společenskými faktory i vývojem komunikačních technologií, které přispěly k proměně některých žánrů a také k jejich míšení. Cílem projektu je odhalit a charakterizovat prostředky realizace interpersonálního sémantického komponentu ve vybraných žánrech a typech diskursu; analýzy se neomezí pouze na sledování prostředků, které nesou primárně interpersonální význam (jako jsou např. prostředky modality), ale pokusí se postihnout také nepřímou realizaci interpersonálních významů prostřednictvím komponentu ideačního a textového. Pestrost analyzovaných korpusů otevírá řešitelům možnost zaměřit se v závěrečné syntéze jak na rysy obecné, vypovídající o podstatě role interpersonální metafunkce v jazykové komunikaci, tak i na prvky specifické pro určitý žánr nebo typ diskursu, a přispět tak dílčím způsobem k výzkumu obecně lingvistickému i k výzkumu v oboru žánrové analýzy, příp. typologie textu.