Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice
Id projektuSGS4/FSS/2011
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zmapování podmínek, za kterých sociální pracovníci v daném resortu pracují. Zjištění těchto údajů a jejich popis se tak stane základním předpokladem pro dosažení hlavního cíle projektu: zmapovat a popsat podmínky sociálních pracovníků ve vztahu k výkonu sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice, z pohledu sociálních a zdravotně sociálních pracovníků.