Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Vytvoření vzoru chůze populace bez obtíží nervosvalového a kosterního systému
Id projektuSGS5/PdF/2011
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceChůze je považována za jeden ze základních motorických projevů člověka. Je definována jako způsob pohybu těla z jednoho místa na druhé za střídavé a opakující se změny polohy dolních končetin. Lidská chůze je v přírodě unikátní a ve stejné formě ji nenajdeme u žádného jiného živočicha. Chůze člověka a její detaily jsou individuální. Drobné rozdíly ve vzoru chůze se mohou lišit nejen mezi dvěma různými jedinci, ale mohou se měnit u daného jedince v čase. Tyto skutečnosti komplikují stanovení definice standardu ?normálního? vzoru chůze. Přesto je na základě cyklického principu chůze popsán její vzor. Cílem tohoto projektu je na základě dynamických a kinematických parametrů vytvořit a popsat vzor chůze u osob bez obtíží nervosvalového a kosterního systému. Předmětem studie bude dynamické a kinematická analýza chůze u osob, které neprodělaly úraz, nebo operaci na nervosvalovém aparátu a nemají žádné akutní zdravotní problémy. Vytvořený model bude sloužit jako referenční vzor pro analýzu chůze.