Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv maximálního aerobního zatížení na výsledek měření tělesného složení
Id projektuSGS11/PdF/2011
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTělesné složení je v současnosti velmi sledovaným parametrem, neboť je považováno za ukazatel zdravotního stavu jedince, úrovně výživy a tělesné zdatnosti. Ve sportu může do jisté míry determinovat míru připravenosti organismu sportovce na tréninkovou a závodní zátěž a rovněž může být význačným faktorem pro determinaci somatických předpokladů pro dané sportovní odvětví. Pro odhad tělesného složení se v terénní praxi používá řada metod. Jednou z velmi rozšířených je bioelektrická impedance (BIA). Problémem této metody je její citlivost na hydrataci organismu, neboť základní proměnnou kterou BIA měří je celková tělesná voda. Změny v hydrataci organismu tak mohou mít velmi významný vliv na zjištěný výsledek tělesného složení testovaného jedince (např. zastoupení tukové frakce). Jedním z faktorů který by mohl mít vliv na hydrataci organismu, je i tělesná zátěž probanda před realizací měření složení těla touto metodou. Cílem práce je zjistit změny v hydrataci organismu a tělesném složení vyvolané maximální aerobní zátěží. Metody: Měření složení těla bude realizováno tetrapolární bioimpedanční váhou TANITA 418 MA. Maximální zatížení bude realizováno při spiroergometrickém vyšetření do vitamaxima. Výsledky budou zpracovány statistickými procedurami, statistickým programem SPSS 18.0.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub