Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Extrakce dovedností z výsledků didaktických testů pomocí metod dobývání znalostí z databází
Id projektuSGS1/PdF/2011
Hlavní řešitelIng. Michal Burda, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceJedním z tradičních problémů dobývání znalostí z databází (data-miningu) je extrakce vlastností z dat. K tomuto účelu byla vyvinuta řada statistických i matematických metod založená např. na analýze hlavních komponent, rozkladu matice dat na vlastní čísla a vlastní vektory, shlukování nebo využití neuronových sítí. V rámci evaluace procesu vzdělávání a hodnocení studentů se často provádí testování žáků a studentů didaktickými testy, u kterých experti z řad pedagogů a psychologů obvykle definují klíč k určení úrovně jednotlivých typů dovedností. Tento dovednostní model spočívá v přiřazení jednotlivých testovacích otázek k patřičným dovednostem, které jsou podle názoru experta vyžadovány k úspěšnému vyřešení. Tyto expertní analýzy jsou ale velmi pracné a nákladné ? nedalo by se vytváření dovednostního modelu automatizovat aplikací statistických postupů a data-miningu přímo na výsledky didaktických testů? Cílem předkládaného projektu je aplikovat dostupné metody automatické extrakce vlastností na pokusná data z didaktických testů a výsledky porovnat s klíčem k dovednostem, jak jej definovali experti z řad pedagogů. Pro potřebu praktických testů bude použita databáze monitorující dovednosti studentů prvních ročníků maturitních oborů středních škol v Moravskoslezském kraji. Výsledkem budou návrhy na zlepšení dosavadního klíče, srovnání výsledků jednotlivých data-miningových metod a vypracování metodiky k ověřování podobných dovednostních modelů na datech.