Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Muzejní noc v Ostravě
Id projektuMOaP 10291/2011/OŠV
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období3/2011 - 5/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceV rámci celostátně pořádané akce MUZEJNÍ NOC 14. 5. 2011 máme možnost v různých ostravských muzeích a galeriích prezentovat praktické a umělecké dovednosti před širokým spektrem návštěvníků. Zároveň nabídka kvalitního uměleckého programu přispěje ke zvýšení návštěvnosti ostravských kulturních institucí zapojených do projektu Muzejní noc. Program bude přizpůsoben předpokládané skladbě návštěvníků (tzn. dětem, zájmovým skupinám apod.). Tato kulturní vystoupení budou prvním obdobným počinem realizovaným Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s organizátory Muzejní noci v Ostravě. Jedná se o zajímavé propojení uměleckých směrů a žánrů, jejichž přítomnost ve veřejném prostoru je dána historickým kontextem a umělecké realizace úspěšně napomáhají budovat identitu toho kterého místa. Vzhledem k záměru a pojetí akce máme zájem v připravované spolupráci pokračovat i nadále.