Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede
Id projektuCZ.1.07/1.3.05/03.0030
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období6/2011 - 6/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt nabízí přednášky, semináře a exkurze, které jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol vyučující obor Zeměpis (Geografie) a předmět Zeměpis (Geografie) v integraci se vzdělávacím oborem a vzdělávacím předmětem Přírodopis (Biologie), Chemie a Fyzika v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost, do které patří vzdělávací obor a vzdělávací předmět Výchova k občanství a Dějepis. Projekt zvýší dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol s důrazem na realizaci vzdělávacích akcí zaměřených na témata spojená s kurikulární reformou, s využíváním ICT ve výuce a s environmentálním vzděláváním, na mezipředmětové vztahy, exkurze s nabídkou metodiky výuky pro školní podmínky včetně osvojení si moderních pedagogických metod, forem a přístupů souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání na základních a středních školách.