Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad
Id projektuNT12246
Hlavní řešitelMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Období7/2011 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotaceNáplní předkládaného projektu je zjištění počtu sluchových vad, tíže a typu nedoslýchavosti a posouzení významu genetických faktorů, které se uplatňují při vzniku nedoslýchavosti formou epidemiologické studie 30 000 případů. Výsledky projektu přispějí k časné identifikaci osob se sluchovou poruchou a k následnému stanovení preventivních opatření s doporučeními a pokyny s minimálními požadavky na screeningové metody a související diagnostické techniky, včetně genetického poradenství.