Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji
Id projektuLE11009
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období3/2011 - 12/2014
PoskytovatelEUPRO
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zajištění a rozvoj podpůrné infrastruktury pro vznik a rozvoj projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s českou účastí. Projekt je zaměřen na podporu účasti subjektů v Moravskoslezském regionu. Cílem projektu je zvyšování informovanosti o možnostech mezinárodní spolupráce v Rámcových programech EU, bilaterálních aktivit mezinárodní spolupráce a další aktivity pro zvyšování účasti českých výzkumných pracovišť v projektech mezinárodní spolupráce. Projekt navazuje na řešení tří předchozích projektů ? OK 425, OK 443 a OK 486, kterých se VŠB-TU Ostrava a Ostravská univerzita v Ostravě aktivně účastnily jako nosní představitelé výzkumných aktivit v Moravskoslezském kraji. VŠB-TUO i OSU patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, jejíž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást inovačních aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky