Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí
Id projektuCZ.1.07/2.4.00/17.0113
Hlavní řešitelPhDr. Ivana Fialová
Období5/2011 - 4/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceSmyslem projektu je propojit (zasíťovat) pracoviště, která mají praktickou zkušenost ze zásahů v terénu a jsou nosnými pro transfer poznatků z praxe do teorie (VŠ, které připravují profesionály pro zásahy v terénu). Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích v případech hromadných neštěstí v Moravskoslezském kraji (havárie vlaku ve Studénce a tramvaje ve Vřesině).Cíle projektu bude dosaženo podporou spolupráce prostřednictvím stáží a odborných praxí, workshopů a konferencí, které vytváří komunikační platformu s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.Výstupem projektu bude vytvoření komunikačních sítí mezi institucemi, které řeší problematiku medicíny katastrof a bude posílena relevance přípravy budoucích profesionálů (studentů VŠ). V rámci projektu bude založen grant office, který zajistí přípravu pracovníků pro řízení VaV projektů. Cílovými skupinami budou studenti vysokých škol, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol a další pracovníci VaV.