Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
NetRegio - platforma pro akceleraci sítívztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Id projektuCZ.1.07/2.4.00/17.0132
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období6/2011 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt NetRegio unikátním způsobem vytváříkooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje vČeské republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu-OU, Střediska pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro výzkumregionálního rozvoje - MUNI a Středisko regionálních a správních věd - VŠE).Významná část projektu je zaměřena na realizaci mobilit mezi institucemivýzkumu a aplikační sféry prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou dalšíformy komunikačních platforem mezi prostředími vzniku a výzkumu inovativníchkonceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití s cílemtransferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněžpodpoře dalšího zapojení center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.