Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí popoulací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti
Id projektuQI112A170
Hlavní řešiteldoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelProgramové projekty
Stavukončený
AnotaceSoučasným problémem mladých smrkových porostů v horských oblastech je absence nebo velmi malý podíl častí populací s klimaxovou strategií růstu. Příčinou je nevhodné třídění semenáčků a sazenic ve školkách v předcházejícím období (pomaleji rostoucí semenáčky byly vyřazovány do výmětu). Cílem projektu je systémové řešení v pěstování sadebního materiálu smrku pro horské oblasti, kde by podle potřeby bylo možné zvýšit podíl sazenic s klimaxovou strategií růstu. Zjišťovány budou možnosti kombinací generativního a vegetativního způsobu rozmnožování. Součástí projektu bude také morfologické, fyziologické a anatomické hodnocení potomstev horských smrků s různou intenzitou růstu ve školce se specielním zaměřením na pomalu rostoucí jedince a přímé testování odolnosti jedinců smrku s různou růstovou strategii na cíleně aplikované stresy (např. emise, sucho, mráz). Strukturální analýza rostlinných pletiv je důležitá pro stanovení anatomických rozdílů zkoumaných populací (rezistentních klonů). Výsledky budou podkladem pro stanovení optimálních způsobů pěstování horského smrku se zvýšeným zastoupením částí populace s klimaxovou strategií růstu a pěstebně-technologické postupy pro efektivní využití takto vypěstovaného sadebního materiálu horského smrku při umělé obnově lesa v extrémních horských polohách a při případných rekonstrukcích nestabilních lesních porostů na těchto stanovištích.