Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
"Předměstí"
Id projektuASP Krakow
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období12/2010 - 11/2011
PoskytovatelERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Stavukončený
AnotaceProjekt "Předměstí" je mezinárodní umělecký projekt organizovaný ASP Kraków, na kterém se podílí vysoké umělecké školy z Polska, ČR a Rakouska. Projekt bude realizován v průběhu května až října 2011 postupně v Krakově, Vídni a Ostravě, kde budou vznikat na území jednotlivých měst multimediální výtvarné projekty, které budou také prezentovány na společných výstavách. Finanční spoluúčast Fakulty umění na projektu zahrnuje náklady na pronájem galerie a propagaci, režijní náklady a vycenění personálního, technického a organizačního zajištění jako nepeněžního vkladu. S organizátorem celého projektu ASP Kraków byla již podepsána předběžná smlouva o spolupráci.