Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
Id projektuGAP405/11/1450
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na výzkum problematiky úředního mechanismu udělování šlechtických titulů v průběhu 18. století, tj. během vlády Josefa I., Karla VI. a Marie Terezie (1705-1780). V rámci projektu se tým zaměří na vypracování přehledné databáze všech řízení v letech 1705-1780, ve kterých byl udělen některý z dobových šlechtických titulů, erb nebo čestný přídomek (Wohlgebohren, Hoch- und Wohlgebohren) a inkolát. Na základě databáze zhodnotí dobové trendy v udělování šlechtických prerogativ a inkolátu, zrekostruuje vývoj úředního procesu a proměn vnitřní struktury šlechtického stavu a zjistí motivy jednotlivých žádostí a přístup úřadů k jejich naplnění. Tým dále zpracuje dvě monografie a několik dílčích studií. Součástí projektu je také výzkum udělování českého zemského občanství (tzv. inkolátu) a způsob zařazení nobilitovaných osob do české stavovské společnosti. Projekt zhodnotí naplnění celého úředního procesu vstupu mezi zemské stavy pomocí šlechtického titulu nebo inkolátu. Projekt významně přispěje k poznání proměny šlechtické obce českých zemí v 18. století.