Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje
Id projektuSGS3/PřF/2010
Hlavní řešitelMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace