Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ a u učitelů 1. stupně ZŠ
Id projektuSGS9/PdF/2010
Hlavní řešitelMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZvyšování kvality ve vzdělávání a tím i zvyšování kvality učitelů je jedním z klíčových cílů vzdělávací politiky ve vyspělých zemích Evropy (viz mezinárodní dokumenty Celoživotní učení pro všechny , OECD 1997; Lisabonské cíle vzdělávání, Rada Evropy 2000; Zvyšování kvality učitelského vzdělávání, Evropská komise 2004, 2007). Nároky na kvalitu pedagogické práce jsou v úspěšných vzdělávacích systémech vysoké a především platí základní princip: ?Kvalita vyučovacího systému nemůže být vyšší než kvalita jeho učitelů? (McKinsey, 2007). Podstata profese spočívá především ve schopnosti formulovat obsah své praxe a prosazovat profesionální hodnoty (Howe, 1986). Profesní (pracovní) hodnoty tvoří speciální soubor hodnot člověka - mají vliv na složitá rozhodování, která jedinci činí, jsou základními měřítky, principy a normami pro výkon a význam profese, představují důležité výstupy z pracovní činnosti, osobní hodnoty v oblasti profesních hodnot se blíží motivům a potřebám. Řešená oblast profesních hodnot jako analýza preferencí, postojů, myšlenek a názorů, které ovlivňují chování, jednání a profesní volby v pedagogické praxi učitelů patří nedílně k problematice profesionalizace učitele z hlediska zvyšování kvality ve vzdělávání a tím i podpory probíhající školské reformy. Navrhovaný výzkumný projekt umožňuje analyzovat oblast profesních hodnot studentů učitelství a učitelů 1. stupně ZŠ z hlediska profesních hodnot a jejich vazby na cíle probíhající školské reformy ? zaměřuje se na analýzu a porozumění pátého síťového rozměru nových učitelských rolí (?Learning Teacher Network?) v oblasti ?zajištění hodnot, vytváření vizí a odpovídajících poslání učitelské profese ?. V metodologické rovině je cílem projektu tvorba a testování výzkumných technik (strukturovaný dotazník; facetizace profesních hodnot ) pro účely identifikace a analýzy profesních hodnot učitelů.