Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů
Id projektuSGS2/PdF/2010
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt bude řešit otázku edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů. Koncepce projektu je rozčleněna na 3 dílčí výzkumné sekce: 1) problematika etopedická řešící otázku intervence poruch chování u žáků povinné školní docházky a sociálních a multikulturních aspektů uplatňovaných při výchově a vzdělávání romských žáků; 2)problematika logopedická řešící fonémické uvědomování, nejvyšší úrovně foneticko ? fonologických schopností žáků, které významně ovlivňuje rozvoj jejich celkové komunikační kompetence. Nedostatky v oblasti fonematické diferenciace, příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, jsou příčinou jazykových obtíží, negativně ovlivňujících dále jejich schopnosti učit se a organizovat hlásky do systému hláskových vzorů; 3) problematika psychopedická řešící alternativní přístupy a metody a jejich akceptace v edukaci žáků s mentálním postižením. Do projektu jsou zapojeni 3 akademičtí pracovníci ? odborníci na danou oblast zkoumaného problému. Jednotlivé výstupy dílčích výzkumných záměrů reflektují empirické šetření závěrečných prací studentů. Komplexní analýza a syntéza získaných dat nabídne ucelený pohled na otázku edukace v souladu s RVP, přispěje k akcentaci edukativních specifik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.