Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv objemu specifických pohybových aktivit na složení těla sportující talentované mládeže
Id projektuSGS1/PdF/2010
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTělesné složení je v současnosti velmi sledovaným parametrem, neboť je považováno za ukazatel zdravotního stavu jedince, úrovně výživy a tělesné zdatnosti. Ve sportu může do jisté míry determinovat míru připravenosti organismu sportovce na tréninkovou a závodní zátěž a rovněž může být význačným faktorem pro determinaci somatických předpokladů pro dané sportovní odvětví. O tom svědčí i zařazení somatické komponenty do struktury sportovního výkonu. Z tohoto důvodu je zjišťování tělesného složení nedílnou součástí diagnostiky sportovců při funkčních vyšetřeních. Problémem však je, že je tělesným rozměrům a složení těla je věnována pouze základní pozornost a je zkoumána především jejich velikost, či zastoupení jednotlivých tělesných frakcí. Ve většině studií chybí hledání relací mezi somatickými parametry sledovaných sportovců a jejich výkonem, případně vztahu mezi jejich tělesným složením a úrovní pohybové aktivity nutné k podání odpovídajícího výkonu. Cílem projektu je zjistit tělesné složení hráčů kopané s různým tréninkovým objemem a získané výsledky porovnat. Na základě zjištěných hodnot posoudit vliv objemu tréninkového zatížení na tělesné složení hráče. Stanovit objem tréninku, který má odpovídající odezvu na složení těla, umožňující zajistit odpovídající připravenost organismu hráče na sportovní zátěž. Metody: Měření složení těla bude realizováno tetrapolární bioimpedanční váhou TANITA 418 MA. Pro monitorování objemu tréninkového zatížení bude použit upravený Záznam týdenní pohybové aktivity (Frömel, Novosad, Svozila,1999). Výsledky budou zpracovány statistickými procedurami, statistickým programem SPSS 18.0.