Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Id projektuSGS1/FSS/2010
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období4/2010 - 11/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSoučasná společnost prochází transformací sociálních struktur, roste polarizace a vznikají nová sociální rizika, což vyvolává potřebu změny organizace a nabídky sociálních služeb. Abychom mohli na tyto změny reagovat, je nutné situaci zmapovat a jasně stanovit priority, které se zapracují do komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Ostravy a nabídnou konstruktivní způsoby řešení v dlouhodobém i v krátkodobém časovém horizontu. Výstupy z projektu budou rovněž využity při zpracování nového územního plánu města, který se v současné době připravuje na útvaru hlavního architekta města Ostravy. Klíčově bude řešena problematika sociálních služeb pro seniory ve vybraných lokalitách. Rovněž bude začleněn psychologický přístup, který přiblíží integraci osobnosti jako součást zachování osobní autonomie ve stáří. Velká pozornost ve výzkumném projektu bude věnována i privatizaci sociálních služeb, která patří v Evropě mezi klíčové vývojové trendy v této oblasti. Při zpracování této části bude využita mezinárodní metodika. To zajistí komparaci s obdobným výzkumem, který realizuje prof. Juhu Hämäläinena z univerzity v Kuopiu (Finsko). Projekt bude mít i teoretické výstupy ke konceptu privatizace sociálních služeb a k jejich modelům.