Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
22. sjezd České geografické společnosti
Id projektuMSK
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období2/2010 - 10/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotacePoskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši Kč 100.000,- a to za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací 22. sjezdu České geografické společnosti, pořádané Přírodovědeckou fakultou, Ostravské univerzity v Ostravě.