Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum žánrových aspektů starší literatury
Id projektuSGS2/FF/2010
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOtázka žánrového statutu děl starší literatury není dnes v české literární vědě důkladněji reflektována, nejsou v ní zhodnoceny ani podněty zahraničního (německého, anglo-amerického a polského) genologického bádání. Studenti doktorského studia se s těmito otázkami pravidelně při své práci setkávají a vyrovnávají se s mnoha novějšími koncepty, a to i na základě svých zahraničních pobytů. Tento projekt si klade za cíl shrnout nejrůznější podněty domácí i zahraniční teorie žánru a aplikovat je na materiál starší literární tvorby především české, ale i slovenské a maďarské provenience (do práce se zapojí studenti několika doktorských studijních oborů Teorie a dějiny české literatury, Literární věda ? teorie a dějiny národních literatur, České a československé dějiny a také studenti NMgr. Český jazyk a literatura). Studenti zároveň představí na základě svých doktorských prací konkrétní analýzy několika žánrových oblastí a publikačních forem (hagiografie, duchovní lyrika, historická píseň, homiletika, modlitba, kancionál, kramářský tisk aj.). Výsledkem projektu bude jednak uspořádání dvou workshopů k této problematice, jednak vydání publikace, která shrne teoretické i analytické výsledky práce. Projekt je rozvržen tak, aby umožnil v příštích letech návaznost a založil dlouhodoběji koncipovaný výzkum, do něhož by se zapojili i další studenti.