Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Id projektuSGS3/FF/2010
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstata projektu spočívá v teoretickém a empirickém zkoumání problematiky osobnostních aspektů prosociál?ního chování středoškolských studentů a jeho relevantních korelátů (altruismu, empatie, hodnotové orientace, sociálních a personální norem) v přímém kontextu s problematikou genderu, dobrovolnictví a typu středoškolského vzdělávání. Realizace zá?kladního cíle projektu předpokládá vypracování systémového modelu relevantních osobnostních charakteristik vztahují?cích se k prosociál?nímu chování, který by vyjádřil jejich relevantní pojmové, koncepční, kauzální a korelační vztahy. Navrhovaný projekt má přímou návaznost na projekt Grantové agentury České republiky č. 406/06/0861 ?Prosociální chování se zřetelem k altruismu, afiliaci a empatii?, který byl úspěšně řešen v letech 2006 ? 2008 (řešitelka doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc., spoluřešitel PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.) a stávající výzkumnou orientaci katedry psychologie a sociální práce.