Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století
Id projektuGA405/07/0534
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století je založen zvláště na poznávání pozůstalostí umístěné od roku 1996 v LA PNP. Projekt určuje také spolupráce navrhovatelky s odborníky v LA PNP a ve Středisku literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V rámci projektu se předpokládá příprava bibliografického soupisu všech dostupných pramenů k osobnosti a tvorbě Františka Hrubína, příprava edice básnické tvorby (také ve vazbě na rukopisný pramenný materiál pozůstalosti), příprava edice dopisů, které tvoří pozoruhodnou část pozůstalosti. Tato fáze projektu vytvoří dobrý základ pro studium vlastní i dalších badatelů. Pokud bude projekt schválen na dobu trvání až pěti let, pak by v závěru směřoval na základě znalostí pramenného materiálu, poznání geneze autorova díla, kulturních, literárněhistorických, poetologických vazeb osobnosti a tvorby autora k monografii o Františku Hrubínovi.