Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Plně kvantový popis fotodisociace trimerů a jeho aplikace na modelový systém
Id projektuMSK VaV 13/2010
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období3/2010 - 12/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného projektu je příprava plně kvantové metody na studium dynamiky fotodisociace trimerů a její aplikace na vybraný modelový systém ? iontový trimer argonu (Ar3+). Před samotnou simulací bude nejdříve nutné zprovoznit metodu ?wave-packet dynamics? (metodická příprava a implementace) a vypočíst rotačně-vibrační spektrum iontového trimeru argonu (počáteční podmínky pro fotodisociaci). Pro simulaci bude použit interakční model diatomics-in-molecules pro iontové klastry a bude testován vliv jeho různých korekcí (spin-orbitální interakce, tříčásticové interakce, atd.) na průběh dynamiky. Výsledky budou srovnány s tzv. hemikvantovými výpočty (prováděnými dříve na pracovičti navrhovatele) a hlavně také s nejnovějšími experimenty pro fotodisociaci Ar3+. Cíle projektu jsou součástí širšího badatelského záměru Katedry fyziky PřF OU v Ostravě, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze, Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze a Institut de Recherche sur les Syst?mes Atomiques et Moléculaires Complexes Univerzity P.Sabatiera v Toulouse. Výsledky získané v rámci projektu budou publikovány v prestižním mezinárodním časopise a prezentovány žadatelem a spolupracovníky na mezinárodních konferencích. Projekt posílí špičkový výzkum na regionální univerzitě a v rámci kraje importem pokročilého ?know-how? z oblasti teoretické chemie.