Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Tisky a Boxy - Zbyněk Janáček, práce z let 2000 - 2010
Id projektuMOaP_10088/2010/OŠV
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období1/2010 - 10/2010
PoskytovatelFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceVedení Galerie výtvarného umění v Ostravě nabídnulo možnost uspořádat soubornou výstavu v budově Galerie na Jurečkově ulici v Ostravě v srpnu 2010. Pro samotnou výstavu jsme na konec o kurátorství požádali PhDr. Jiřího Machalického (kunsthistorik spolupracující s Nadací Edy Mládkové - Sovovy mlýny Praha, nejnověji je spojován s výstavním prostorem NOD). Cílem výstavy je prezentovat grafickou tvorbu a prostorové objekty z období přelomu tisíciletí od roku 2000 do současnosti. K výstavě bude vydán katalog. Ten v retrospektivě zachytí i starší díla, ale převážně se věnuje sledovanému období. Teoretická část katalogu bude dílem J. Machalického a v citacích a ohlasech budou použity texty doc. PhDr. Olgy Badalíkové, prof. Eduarda Ovčáčka atd. Rozsah katalogu a polygrafická podoba katalogu je v příloze (realizace tisku v tiskárně Printo není bezpodmínečně nutná, další kalkulace neudělány, protože ceny polygrafických služeb jsou v regionu na stejné úrovni a i tak je cena přibližná - nelze predikovat vývoj cen papíru a tisku v roce 2010). Grafická úprava bude svěřena Lukáši Kionkovi, posluchači 4. ročníku VŠUMP Praha.