Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
Id projektuRP 2010
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd, matematiky a informatiky. Jednotlivé aktivity projektu vycházejí z uceleného systému podpory vzdělávání v uvedených oblastech a zaměřují se na základní faktory, které ovlivňují vzdělávání, tj. uchazeči, vlastní vzdělávací proces na vysoké škole a vnější okolí. V rámci projektu tedy budou podporovány a rozvíjeny aktivity v oblasti propagace přírodovědného a technického vzdělávání mezi mládeží, v oblasti inovace a optimalizace studijních plánů příslušných oborů na vysoké škole a současně v oblasti spolupráce s vnějším okolím. Do systému přípravy a realizace aktivit budou zapojeni i spolupracovníci z ostatních vysokých škol v ČR, čímž dojde k výraznému synergickému efektu především díky přenosu informací a zkušeností v oblasti podpory vzdělávání v přírodních a technických vědách.