Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0132
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období9/2010 - 12/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjektem bude nastaveno prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠ v anglickém jazyce. Bude realizováno vzdělávání, které podpoří rozvoj kompetencí v cizích jazycích a bude zaměřeno na:- obecnou komunikaci v jazyce anglickém- technickou angličtinu- odbornou podporu přípravy cizojazyčných opor a přednášek, výstupem budou inovované učební opory pro výuku studentů v angličtině. Aktivity projektu povedou k tomu, aby byly splněny předpoklady pro zkvalitnění a rozšíření výuky v cizích jazycích, a tím byly podpořeny klíčové kompetence zaměstnanců i studentů VŠB - TUO a jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce.Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a následně také studenti VŠ.