Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0176
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) je zaměřen na systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců vybraných univerzit v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je vytvoření strukturovaného, diferencovaného a koordinovaného systému odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol s cílem zvýšit jejich odborné a jazykové kompetence, gramotnost ICT a manažerské dovednosti v oblasti řízení VŠ. Projekt vychází z dlouhodobých záměrů vzdělávací a výzkumné činnosti obou VŠ a z aktuálních potřeb pracovníků VŠ, které byly zjišťovány dotazníkovým šetřením mezi pracovníky SU a OU v roce 2009, jehož se zúčastnilo cca 400 respondentů. Projekt bude realizován formou vytvoření systému kurzů a jejich pilotního ověření na cílové skupině. Cílovými skupinami projektu jsou u obou partnerských univerzit akademičtí pracovníci, pracovníci v managerských funkcích a pracovníci připravující se na managerské funkce, studenti doktorského studia.