Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0022
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období12/2010 - 7/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceCílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Ostravské univerzity na trhu práce, posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora flexibility a kreativity, osobní rozvoj v oblasti soft-skills a zvýšení jazykových kompetencí. Cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelských i neučitelských oborů Ostravské univerzity. Výstupy projektu budou spočívat v inovaci stávajících studijních programů, vytvoření interdisciplinárních modulů, v implementaci e-learningové formy vybraných předmětů a modulů, modernizaci didaktických metod, tvorbě českých i cizojazyčných výukových materiálů, realizaci výuky v anglickém jazyce, modernizaci multimediální učebny pro interaktivní výuku a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury. Na projektu se budou aktivně podílet odborníci z praxe - z přidružených partnerských institucí (VŠB TUO Ostrava, Česká televize Ostrava, Etické fórum, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín).