Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0449
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období9/2010 - 6/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceCílem projektu je komplexně inovovat sociálně-geografické vzdělávání na OU v tematických oblastech vybraných na základě výzkumu "Uplatnění absolventů geografie na trhu práce" (Řezníčková D. 2005), vlastních konzultací s potenciálními odběrateli těchto absolventů a se samotnými absolventy. Cílů dosáhneme inovací a vytvořením nových kurzů seskupených do čtyř tematických oblastí (Mezinárodní cestovní ruch, Městský a regionální management, Kartografie pro sociální geografy, Jazykové kompetence geografů), získáním zpětné vazby vytvořením metodiky pro zjišťování dopadů navržených inovací na uplatnění absolventů v praxi a vytvořením informačního portálu pro absolventy sociální geografie i zájemce o její studium o možnostech uplatnění v praxi. Projekt bude realizován pracovníky Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a je zaměřen především na cílovou skupinu studentů oborů Geografie a regionální rozvoj a Politická a kulturní geografie (bc., nav. mgr.).